telefon: +48 690 081 077

              +48 501 192 608

Accounting & Tax Solutions Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 332, 01-242 Warszawa

OBSŁUGA KADROWA - PŁACOWA

Oferujemy profesjonalną obsługę kadrową i płacową. Przeprowadzimy kompleksowy audyt akt osobowych pracowników, poprowadzimy teczki personalne oraz rachubę płac. Pełna obsługa rozliczeń ZUS, US, PFRON - doradztwo i wiedzowe wsparcie gwarantuje bezpieczeństwo Klienta.

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości 
 • Dostosowanie ksiąg do potrzeb sprawozdawczości Międzynarodowej
 • Opracowanie i mapowanie planu kont zgodnie z raportowaniem Korporacyjnym
 • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Export, Import, WDT, WNT, Podatek Akcyzowy, INTRASTAT, JPK      
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Stworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • Kompleksowa sprawozdawczość finansowa
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych
 • Opracowanie procesów i procedur księgowych
 • Czynny udział przy badaniu sprawozdań finansowych, równie grup kapitałowych i zagranicznych audytorów
 • Roczna sprawozdawczość finansowa dla potrzeb konsolidacji grupowej - Audit Pack/Consolidation Pack
 • Czynny udział przy wszelkiego rodzaju kontrolach organów państwowych
 • Doradztwo i profesjonalny consulting ww. zakresie

Tak działamy


Podstawowym celem Accounting & Tax Solutions jest nawiązanie stabilnej współpracy, opartej na obustronnym zaufaniu oraz poszukiwanie i wdrażanie najbardziej racjonalnych rozwiązań z dziedziny rachunkowości i finansów. Tutaj wpisz treść paragrafu.

POZOSTAŁA OBSŁUGA

Usługi wdrożeniowe systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Wyprowadzanie zaległości księgowych. Wsparcie w zakresie rejestracji 
i przekształceń spółek. Pomoc w odzyskaniu długów. Uzyskanie wszelkich uprawnień, zezwoleń oraz licencji.

Pozostała obsługa:

 • Kompleksowe i fachowe wsparcie przy zakładaniu nowego podmiotu gospodarczego
 • Przeprowadzenie wszystkich czynności rejestracyjnych i aktualizacyjnych
 • Wdrożenie i przeprowadzenie procesu przekształcenia podmiotu gospodarczego
 • Pozyskanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń, licencji i zezwoleń
 • Wdrożenie systemów i procesów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych
 • Wyprowadzanie zaległości finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych
 • Czynne uczestnictwo w procesie pozyskania środków finansowych
 • Doradztwo w zakresie inwestycji i zastosowania narzędzi finansowych
 • Controling i sprawozdawczość grupowa wraz z przeprowadzeniem konsolidacji na szczeblu lokalnym
 • Czynny udział w kontaktach z zagranicznymi jednostkami nadrzędnymi
 • Wsparcie w badaniu i kontroli wewnętrznej podmiotów gospodarczych
 • Wsparcie przy wdrożeniu wszelkich procesów i procedur związanych z finansami podmiotu
 • Bieżące raportowanie, planowanie i budżetowanie
 • Raportowanie zgodnie z potrzebami zarządu
 • Analiza i kontrola finansowa poszczególnych procesów zachodzących w jednostce

Copyright ©  Accounting &Tax Solutions Sp. z o.o. ​All Rights Reserved                                                                                                                         

FINANSE, ZARZĄDZANIE I DORADZTWO

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa finansowego i doradztwa podatkowego. Opracujemy i wdrożymy system kontroli finansowej, raportowania grupowego, raportów skierowanych dla zarządu. Opracujemy budżety i plany finansowe, pomożemy usprawnić przepływy gotówkowe. Opracujemy optymalne procedury finansowo-podatkowe.​

BIURO RACHUNKOWE - DORADZTWO PODATKOWE

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę księgową firm. Realizujemy Nasze usługi w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb klienta. Elastycznie i w oparciu o wieloletnie doświadczenie budujemy dogodny model współpracy. Naszym priorytetem jest zaufanie, terminowość, rzetelność, sprawność i elastyczność działania.

Nasza oferta

W każdym przypadku podchodzimy do naszych Klientów indywidualnie i poszukujemy możliwie najlepszego modelu współpracy uwzględniając budżet finansowy naszego Klienta – po dokonaniu wnikliwej analizy możemy zaproponować najlepsze rozwiązania.

Zakres usług

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę księgową firm. Realizujemy Nasze usługi w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb klienta. Elastycznie i w oparciu o wieloletnie doświadczenie budujemy dogodny model współpracy. 

​​Accounting & Tax Solutions

Biuro Rachunkowe

Finanse, Zarządzanie i Doradztwo:

 • Raportowanie według zasad międzynarodowych (IFRS, GAAP, internal reporting)
 • Raportowanie dla potrzeb zarządu spółki
 • Raportowanie krótko i długookresowe
 • Planowanie i budżetowanie
 • Raporty tygodniowe – typu cash flow
 • Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 • Pomoc w pozyskaniu środków na finansowanie bieżącej działalności podmiotu
 • Pomoc w pozyskaniu środków na finansowanie inwestycji
 • Optymalizacja zysków finansowych
 • Fachowe wsparcie przy budowaniu strategii inwestycyjnej
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo w zakresie budowy bezpieczeństwa podatkowego
 • Wdrażanie innowacyjnych narzędzi finansowych typu cashpool, netting, hedging itp.
 • Koordynowanie i nadzorowanie skomplikowanych procesów refinansowania posiadanych narzędzi fajansowych
 • Zarządzanie finansami i ryzykiem finansowym
 • Wdrożenie procedur kontroli finansowej i oceny ryzyka finansowego
 • Negocjacje i doradztwo w zakresie wyboru instytucji bakowych, ubezpieczeniowych i finansowych

Obsługa Kadrowo Płacowa

 • Prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników
 • Nadzór nad kompletnością akt osobowych oraz ich audyt
 • Ewidencja urlopów i aktualności badań lekarskich
 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenie i o dzieło jak również aneksów
 • Doradztwo w zakresie polityki kadrowej podmiotu
 • Opracowanie i wdrożenie wszelkich regulaminów kadrowo-personalnych
 • Nadzór i koordynowanie prawidłowości budowani procesów kadrach w podmiocie
 • Doradztwo w zakresie postępowania wobec kadry pracowniczej
 • Sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń dla pracowników i innych wymaganych dokumentów
 • Organizacja szkoleń BHP i PPOŻ zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Czynny udział w procesach kontrolnych organów państwowych
 • Kalkulacja i rachuba płac
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS
 • Dostarczanie informacji kadrowo płacowych według potrzeb danej jednostki dla celów rachunkowych i zarządczych
 • Sprawozdawczość do GUS, US, ZUS i PFRON
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rachunków do umów zlecenia i o dzieło
 • Kompleksowe doradztwo i optymalizacja w ww. zakresie.
 • Nowoczesne i mobilne narzędzia pracy umożliwiające bieżący przepływ informacji